ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 16 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp ôn tập thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Chương trình dành cho học viên cao học

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

     Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tổ chức lớp ôn tập kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng), chương trình dành cho học viên cao học, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng: là học viên cao học thuộc các cơ sở đào tạo thành viên của ĐHQG-HCM.

2. Đăng ký ghi danh: học viên đăng ký tại phòng ĐT Sau đại học từ ngày 03/02/2020 đến 16g00 ngày 14/02/2020 (có thể kết thúc thời hạn đăng ký ghi danh sớm nếu đã đủ học viên mỗi lớp, 50HV/ lớp).

Khi đăng ký ghi danh học viên phải xuất trình thẻ học viên.

Học viên xem kỹ lịch học trước khi đăng ký, Nhà trường không giải quyết rút học phí với bất cứ lý do gì.

3. Học phí: 2.220.000đ/ học viên (740.000đ *3 tín chỉ)

4. Thời lượng ôn tập: 48 tiết (6 tuần: từ 21/02/2020 – 27/03/2020)

5. Lịch học trong tuần: học viên học 2 buổi/ tuần

  • Sáng thứ sáu (từ 8g00 – 11g15), ngày bắt đầu: 21/02/2020 tại phòng B40
  • Chiều thứ sáu (từ 13g30 – 16g45), ngày bắt đầu 21/02/2020 tại phòng B40

6. Địa điểm học: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TPHCM

7. Kế hoạch tổ chức thi:

  •     Dự kiến ngày thi: 05/4/2020 (cả ngày)
  •     Lệ phí thi: 650.000đ/học viên
  •     Thời gian đăng ký thi: từ 02/03/2020 – 13/03/2020
  •     Xem thông báo chính thức lịch thi ngày 02/03/2020
 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  (đã ký)

  Nguyễn Xuân Vinh