Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi môn Các ngôn ngữ hình thức và Automata, thuộc nhóm học phần 1 lớp cao học ngành Khoa học máy tính và ngành Hệ thống thông tin như sau:

  • Ngày thi: 7g30 ngày 11/01/2020 (thứ Bảy)
  • Phòng thi: I23 (lầu 2, tòa nhà I)
  • Lưu ý: học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút, mang theo giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ giấy phép lái xe)