Thông báo

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lớp Các phương pháp phổ nghiệm trong hoá hữu cơ nghỉ học chiều 21/12/2019 do Thầy đi công tác. Lịch dạy bù sẽ thông báo sau.

Trân trọng.