Môn Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng của lớp cao học chuyên ngành Sinh lý động vật khóa 2019 sẽ nghỉ học 1 buổi ngày 21/12/2019 (13g30, thứ Bảy).

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học kế tiếp