Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch thi các môn bổ túc kiến thức như sau:

1/ Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Môn Quản lý môi trường: 15g40 ngày 28/12/2019, phòng: E403 – cơ sở Nguyễn Văn Cừ

2/ Ngành Di truyền học

Môn Sinh học phân tử: 7g45 ngày 27/12/2019, phòng E205 – cơ sở Linh Trung

3/ Ngành Hóa sinh học

  • Môn Các hoạt chất có hoạt tính sinh học: 13g30 ngày 26/12/2019, phòng C33 – cơ sở Nguyễn Văn Cừ
  • Môn Sinh hóa chức năng: 15g40 ngày 03/01/2020, phòng: C33, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
  • Môn Enzym học: 15g40 ngày 07/01/2020, phòng: C32, cơ sở Nguyễn Văn Cừ
  • Môn Thực tập sinh hóa chuyên ngành: giảng viên tự tổ chức thi

LƯU Ý HỌC VIÊN:

  • Học viên cần mang theo thẻ học viên khi vào phòng thi
  • Học viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút