THÔNG BÁO

Lớp cao học ngành Vật lý điện tử – hướng ứng dụng khóa năm 2019 nghỉ học môn Chuyên đề mới: Xử lý ảnh và môn Nano điện tử do giảng viên đi công tác.

Ngày 28/12/2019 học lại bình thường.