Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch sinh hoạt chuyên môn đầu khóa của lớp cao học ngành Công nghệ sinh học, khóa năm 2019 như sau: 13g30 thứ Sáu, ngày 20/12/2019 (giờ học môn Sinh học phân tử tế bào)