Điểm thi môn Giải tích số – Dự bị tiến sĩ GT K28 (ngày thi: 22/11/2019)