Điểm phúc tra môn Phương pháp toán trong tin học và giải thuật