ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 113/TB-KHTN

TP.HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức kỳ thi môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết,
chương trình dành cho học viên sau đại học

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực trình độ ngọai ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói – Viết (S-W), dành cho học viên sau đại học như sau:

1/ Ngày thi: 15/12/2019 (tùy số lượng học viên đăng ký, giờ thi sẽ thông báo sau)

2/ Địa điểm thi: Trung tâm tin học- Trường ĐH KHTN, số 137E Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5, TP.HCM.

3/ Đối tượng: Học viên sau đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP.HCM.

4/ Đăng ký dự thi và lệ phí thi

4.1/ Đăng ký dự thi

Học viên đăng ký dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH KHTN trong giờ hành chính kể từ ngày 21/11/2019 đến hết ngày 28/11/2019.

Phiếu đăng ký dự thi: học viên điền thông tin (theo mẫu)

4.2/ Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/học viên, học viên nộp lệ phí khi nộp đơn đăng ký thi.

5/ Dạng thức và nội dung bài thi (đính kèm)

6/ Thang điểm đánh giá

Học viên cao học đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói-Viết khi kết quả thi đạt tối thiểu 200/400 điểm.

Nghiên cứu sinh đạt yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra môn tiếng Anh 2 kỹ năng Nói-Viết khi kết quả thi đạt tối thiểu 260/400 điểm.

7/ Công nhận kết quả

Kết quả thi đánh giá 2 kỹ năng Nói – Viết được công nhận hoặc bảo lưu tối đa 2 năm để học viên bổ sung chứng chỉ TOEIC (L-R) hoặc TOEFL ITP nhằm xét đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo sau đại học theo qui định.

8/ Thông tin liên hệ: Phòng ĐT Sau đại học, Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM, Điện thoại: 028 38350097; email: ttpgiang@hcmus.edu.vn