THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông báo của Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc mở lớp ôn thi cấp tốc chuẩn bị cho kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học ngày 22/12/2019.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng