ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 13 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học

(Kỳ thi ngày 22/12/2019)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh (4 kỹ năng), chương trình dành cho học viên cao học xét chuẩn trình độ ngoại ngữ tiếng Anh đầu ra bậc thạc sĩ, kế hoạch cụ thể như sau:

 1. Đối tượng: học viên cao học của các trường thành viên ĐHQG-HCM trúng tuyển từ năm 2015.

Lưu ý: Học viên đăng ký dự thi không yêu cầu phải học lớp ôn tập môn tiếng Anh (kể cả khóa năm 2018). Đây là kỳ thi đợt cuối dành cho học viên cao học khóa năm 2015.

 1. Cấu trúc đề thi: xem trang 3, 4
 2. Ngày thi: 22/12/2019 (cả ngày). Học viên xem kỹ phân bố giờ thi tại trang 5,6.
 3. Địa điểm thi: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM
 4. Đăng ký dự thi (mẫu trang 2): học viên đăng ký dự thi từ ngày ra thông đến 16g00 ngày 05/12/2019 (Nhà trường có thể kết thúc đăng ký sớm nếu số học viên đăng ký đủ 150).
 5. Lệ phí thi: 650.000đ/ học viên
 6. Giấy báo dự thi:

Học viên nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên các ngày 18, 19, 20/12/2019 (giờ hành chánh) và từ 6g00 – 7g00 ngày 22/12/2019.

 1. Kết quả thi:
 • Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học được dùng để xét chuẩn đầu ra môn tiếng Anh trong chương trình đào tạo thạc sĩ dành cho các học viên cao học thuộc các Cơ sở đào tạo thành viên thuộc tại Đại học Quốc gia TP.HCM.
 • Cách tính điểm: Điểm đánh giá được tính là điểm trung bình chung của 4 kỹ năng (không tính điểm liệt từng kỹ năng).

Học viên đạt chuẩn đầu ra môn tiếng Anh khi điểm trung bình chung ≥ 80 điểm (theo thang điểm 160).

 • Công bố kết quả: học viên xem kết quả thi tại website: sdh.hcmus.edu.vn sau ngày 27/12/2019.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TP. ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

 Nguyễn Xuân Vinh

Biểu mẫu đính kèm