Buổi học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học (lớp cao học ngành Hóa hữu cơ, Hóa lý thuyết và hóa lý, khóa 28) ngày 09/11/2019 (thứ Bảy) sẽ chuyển sang học tại phòng F305.