Kết quả phúc tra kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh ngày 22/9/2019 (file đính kèm)