Môn Thiết kế giảng dạy thực nghiệm (chuyên ngành Giáo dục toán học) buổi chiều thứ Bảy, ngày 19/10/2019 sẽ chuyển sang học tại phòng B43.