Điểm thi môn Năng lượng và môi trường – QLMT K28 (ngày thi: 16/7/2019)