Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – Toán ứng dụng K28