Điểm thi môn Biển Đông – VLĐC K27 – ngày thi: 09/9/2019