Điểm thi môn Địa hóa học nâng cao – ĐC K28 (ngày thi: 14/7/2019)