Điểm thi môn Thạch luận đá magma và biến chất – Địa chất học K28 (29/3/2019)