Điểm thi môn Phương pháp thí nghiệm ngoài đồng – SLTV K28 (ngày thi: 16/7/2019)