Điểm thi môn Công nghệ tế bào gốc và ứng dụng – SLĐV K27 (ngày thi: 28/3/2019)