THÔNG BÁO

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến các anh chị học viên cao học Quyết định về việc công nhận chứng chỉ, chứng nhận tiếng Anh trong kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức, sử dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Quốc gia TP.HCM (file đính kèm)

Trân trọng.