Thông báo lịch thi cuối kỳ và nộp khóa luận môn Triết học – chương trình dành cho học viên sau đại học, khóa tháng 8/2019 (file đính kèm)