PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp Anh văn 1, chương trình ôn thi Đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học sẽ học thêm 1 buổi chiều thứ Sáu, ngày 30/8/2019 (từ 13g30 – 16g45), tại phòng F303.