Điểm thi môn Phương trình đạo hàm riêng – Toán ứng dụng K28 (ngày thi: 09/7/2019)

Điểm phúc tra môn Phương trình đạo hàm riêng (ngày thi: 09/7/2019)