Điểm thi môn Nội tiết học – SLĐV K27 (ngày thi: 12/7/2019)