Tên đề tài luận án: Đo đạc và tính toán phân bố liều photon trong xạ trị điều biến cường độ sử dụng các ngàm chuyển động độc lập (JO-IMRT) với hệ máy gia tốc tuyến tính Siemens Primus

Chuyên ngành: Vật lý Hạt nhân

Mã số: 62440501

Họ tên nghiên cứu sinh: Dương Thanh Tài

Khóa đào tạo: 24/2014

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đông Sơn; PGS.TS.Trương Thị Hồng Loan

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia TPHCM

[1] Bia TT

[2] Noi dung TT

[4] Trang thong tin LA (pdf)

[4] Trang thong tin LA (.doc)