Điểm thi môn Lý thuyết xác suất nâng cao – XSTK K27 (thi lại, ngày 26/3/2019)