Điểm thi môn Địa học môi trường ứng dụng – Khoa học môi trường K28 (ngày thi: 24/6/2019)