Điểm thi môn Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao – CNSH K25 (ngày thi: 31/5/2019)