ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  94/SĐH
TP.HCM, ngày 08 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lớp học môn Triết – Khóa tháng 8/2019
(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo lịch học môn Triết học, chương trình không chuyên dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các khóa và học viên cao học trúng tuyển năm 2019 (đợt 1)

Lưu ý: NCS khóa năm 2018, 2019 không học môn Triết học.

1/ Thời lượng môn học: 3 tín chỉ

2/ Khóa học từ ngày: 30/7/2019 đến 07/9/2019 (dự kiến 6 tuần)

3/ Lịch học trong tuần: tối thứ 3, thứ 5, thứ 7 (từ 18g00 – 21g00)

4/ Địa điểm học: Giảng đường 1, Trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, HCM

5/ Ngày thi giữa kỳ: do Cán bộ giảng dạy thông báo tại lớp cho học viên. (HV xem phân bố phòng thi giữa kỳ tại trang web: sdh.hcmus.edu.vn sau khi có lịch của CBGD)

6/ Nộp khóa luận: từ ngày 23/9/2019 – 27/9/2019, tại phòng ĐT Sau đại học

7/ Ngày thi cuối khóa: dự kiến buổi tối, ngày 16/9/2019

a/ Điều kiện được thi cuối khóa: Học viên phải dự thi giữa kỳ thì mới được dự kỳ thi cuối khóa.

b/ Học viên vắng mặt trong buổi thi giữa kỳ phải nộp đơn xin phép tại phòng ĐT SĐH trước ngày thi (có lý do chính đáng). Tất cả lý do vắng mặt không xin phép tại phòng ĐT SĐH hay không có lý do chính đáng đều không được giải quyết dự thi cuối khóa.

8/ Đánh giá điểm môn Triết:

– Học viên phải học và thi đủ cả 3 phần: giữa kỳ (GK), khóa luận (KL), cuối khóa (CK)

– Điểm môn học = (Điểm GK * 10%) + (điểm KL * 30%) + (điểm CK * 60%)

Điểm môn học đạt khi ≥ 5.5 điểm và điểm bài thì cuối khóa ≥ 5.0 điểm

Điểm môn học không đạt khi < 5.5 điểm.

9/ Đăng ký môn học và đóng học phí: đăng ký môn học tại phòng Đào tạo Sau đại học

– HVCH từ khóa 2018 trở về trước và NCS: đăng ký từ ngày 08/7/2019 đến 29/7/2019.

– HVCH khóa tuyển năm 2019- đợt 1: đăng ký trong 2 ngày 29 và 30/7/2019

10/ Học phí: 600.000đ/học viên.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Xuân Vinh