Lịch thi kết thúc học phần 2 các lớp cao học khóa 28/2018 (file đính kèm)

Lưu ý học viên:

– Có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút

– Mang theo thẻ học viên khi vào phòng thi