Điểm thi môn Vật liệu Nano, ngành Hóa lý thuyết và Hóa lý, khóa năm 2017 (ngày thi 13/6/2019)