Điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học – SLĐV K27 (ngày thi: 14/12/2019)