Trong ngày 18/5/2019 (thứ Bảy) và buổi sáng ngày 19/5/2019 (Chủ nhật), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học năm 2019 – đợt 1. Theo thông báo của Phòng Tổ chức Hành chính, các phòng học, phòng thí nghiệm thuộc các dãy nhà có phòng thi (dãy C, dãy F) sẽ tạm ngưng hoạt động trong thời gian cụ thể như sau:

– Ngày 18/5/2019 (thứ Bảy): từ 6g15 đến 17g00

– Ngày 19/5/2019 (Chủ nhật): từ 6g15 đến 11g00

Các lớp cao học học tại dãy C và dãy F trong thời gian trên sẽ nghỉ học.