Điểm thi môn Mô hình thống kê tuyến tính – XSTK K27 (ngày thi: 22/3/2019)