Điểm thi môn Lý thuyết thống kê nâng cao – XSTK K27 (thi lại, ngày thi: 21/3/2019)