Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo lịch học môn Nội tiết học (chuyên ngành Sinh lý động vật, khóa 2018) ngày 04/5/2019 như sau:

– Sáng: 7g30, tại phòng F204

– Chiều: 13g30, tại phòng B11B