Buổi học ngày 20/4/2019 (13g30, thứ Bảy) của lớp ôn tập môn Tin học cơ sở (môn Cơ sở dự thi cao học ngành Khoa học máy tính) sẽ chuyển sang học tại phòng F305.