Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo về lịch thi kết thúc học phần môn Quá trình ngẫu nhiên của lớp cao học ngành Toán ứng dụng khóa 28/2018 như sau:

Thời gian: 7g30 ngày 12/4/2019 (thứ Sáu)

Phòng thi: E301

Hình thức thi: vấn đáp

Đề nghị các học viên cao học đi thi đúng giờ và mang theo thẻ học viên.