PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn tiếng Anh chuẩn bị cho Kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học sẽ nghỉ học 2 buổi: sáng thứ Ba ngày 09/4/2019 chiều thứ Tư ngày 10/4/2019.

Lý do: giảng viên đi công tác

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.