ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            THÔNG BÁO

v/v Chiêu sinh lớp ôn tập môn TIẾNG ANH chuẩn bị cho kỳ thi

tuyển sinh sau đại học năm 2019 (đợt 1)

 

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

  1. Thời gian học:

Khóa học bắt đầu từ ngày 01/4/2019 đến 28/4/2019 (4 tuần).

  1. Thời lượng môn học, học phí:
  • Thời lượng : 64 tiết (4 buổi/tuần)
  • Mức thu học phí: 1.000.000/học viên
  1. Đăng ký ghi danh:

Học viên đăng ký ghi danh từ ngày thông báo đến 16g00 ngày 29/3/2019 tại phòng Đào tạo Sau đại học, trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5. Khi đăng ký, học viên sẽ được cấp THẺ VÀO LỚP (chỉ được cấp 1 lần).

  1. Thời khóa biểu:

Lịch học các kỹ năng

Nghe hiểu (32 tiết)

Đọc – Viết (32 tiết)

Thứ Năm (8g00 – 11g00), phòng F300

Thứ Ba (8g00 – 11g00), phòng E402

Thứ Tư (14g00 – 17g00), phòng E302

Thứ Sáu (14g00 – 17g00), phòng B43

 

  1. Điều kiện mở lớp:

Các lớp ôn tập được mở nếu số học viên đăng ký ≥ 40. Nếu số học viên ít hơn 40, nhà trường sẽ hủy lớp và hoàn lại học phí cho HV (HV phải giữ biên lai để Nhà trường hoàn trả học phí nếu hủy lớp).

  1. Giấy triệu tập học ôn tập:

Học viên có nhu cầu cấp giấy triệu tập học ôn tập, giấy xác nhận lịch học để trình cơ quan công tác giải quyết chế độ đi học, đề nghị liên hệ với phòng Đào tạo Sau Đại học (xuất trình biên lai thu học phí) từ ngày 01/4/2019 đến 28/4/2018.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh