Theo thông báo của Phòng Tổ chức Hành chính, ngày 31/3/2019 (Chủ nhật), các phòng học của Trường sẽ được sử dụng để phục vụ cho kỳ thi Đánh giá Năng lực. Do đó, các lớp ôn tập ngày 31/3/2019 sẽ nghỉ học.