Mô hình động vật trong nghiên cứu y sinh – SLĐV K27