THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học xin trân trọng chuyển tiếp thông tin từ Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học về Hội nghị lần thứ nhất các nhà nghiên cứu trẻ ngành Khoa học Y Sinh giữa trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM và University of Tsukuba-University of Science như sau:

Tên hội nghị: The 1st University of Tsukuba-University of Science Joint Young Researcher Meeting in Biomedical Science

  • Thời gian: 8:00 – 16:30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019
  • Địa điểm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, phường 4, quận 5, TP.HCM
  • Miễn phí tham dự
  • Ngôn ngữ trao đổi: Tiếng Anh

Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại đây

Trân trọng