THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo học viên cao học, nghiên cứu sinh khóa năm 2018 đợt 2 đến phòng Đào tạo Sau đại học nhận thẻ từ ngày 26/12/2018 đến 04/01/2019 (trong giờ hành chánh)

Trân trọng.