THÔNG BÁO

Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của lớp cao học các ngành Sinh khóa 2017 sẽ học thêm một buổi vào ngày Thứ 6 (14/12/2018) lúc 13g30 tại phòng F305