THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo các môn hoãn thi ngày 26/11/2018 sẽ chuyển sang thi vào ngày 10/12/2018 như sau:

STT Tên môn học Ngành Ngày thi Phòng thi
1 Các hệ cơ sở tri thức Khoa học máy tính 9g30   ngày 10/12/2018 F 304
2 Phương pháp nghiên cứu khoa học Vật lý lý thuyết và vật lý toán, Quang học, Vật lý VT&ĐT – hướng Ứng dụng, Vật lý nguyên tử, hạt nhân và NLC, Vật lý địa cầu, Hải dương học, Khí tượng – Khí hậu học 14g00   ngày 10/12/2018 C 41