THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học tạm ngưng tiếp khách vào hai ngày 29,30/11/2018 vì tham gia tập huấn quản lý công tác đào tạo và tuyển sinh sau đại học.

Xin vui lòng liên hệ lại vào ngày 03/12/2018.